MichaeLeah Services

Christelijke zorginstelling

Info

Almere
Flevoland
Gezondheid
2-10
ZZP

Over ons

MichaeLeah Services is een christelijke zorginstelling, die recentelijk is opgericht door Michael Jebb en zijn vrouw Leah. Beide hebben ervaring als ZZP’er, hij als verpleegkundige in de zorg en zij als HR & Payroll professional. In MichaeLeah Services bundelen ze hun krachten. Vanuit hun christelijke achtergrond zien ze veel kansen binnen de zorg om het beter te doen, menselijker.
Missie & Visie
Het was niet het plan van Michael en Leah om te ondernemen, maar ze voelen zich daartoe geroepen door God. Michael: “Het is niet zozeer dat ik God betrek in wat ik doe, maar God betrekt ons en werkt door ons heen om Zijn plan uit te voeren.” MichaeLeah Services is een zorginstelling met Bijbelse normen een waarden, met andere woorden zorg die Bijbels gefundeerd is. Een plek waar de Heilige Geest de ruimte krijgt. In het contact met cliënten is er dan ook ruimte voor evangelisatie, gebed en gesprekken over het geloof. Michael is ervan overtuigd dat het belangrijk is dat christenen in iedere laag van de samenleving invloed uitoefenen, dus ook in de zorg.